Met Stichting Running Aid willen we getalenteerde hardlopers die onder de armoedegrens leven (met name in ontwikkelingslanden) de kansen bieden om zelfstandig een toekomst op te bouwen voor hen en hun familie. Dat willen we bereiken door:

  1. De kennis te vergroten van hardlooptrainers en hardlopers derhalve de hardlopers gerichter te leren trainen en hun voeding beter te leren verzorgen. Hiervoor zorgt de stichting voor informatie/kennis middels trainerscursussen, seminars en de mogelijke multimediale middelen.
  2. Het inzamelen van (gebruikte) hardloopkleding, hardloopschoenen en andere hardloopattributen, alsmede het ter beschikking stellen van deze middelen aan de hardlooptrainers en hardlopers.

Hiervoor zijn we een relatie aan het opbouwen met de Ethiopische Atletiekfederatie, The Ethiopian Youth Sports Academy en de HAN (Hoge School Arnhem Nijmegen). Zij helpen met de communicatie met onze doelgroep en het verzorgen van de cursussen en seminars op passende locaties.

Planning
2018

  • Samenwerkingsverband aangaan met de Ethiopische Atletiekfederatie, The Ethiopian Youth Sports Academy en de HAN teneinde tot een goede kennisuitwisseling en communicatie te komen.
  • In april het geven van een seminar in Addis Abeba aan circa 100 Ethiopische hardlooptrainers over voeding, blessurepreventie en video-analyse.
  • In november het geven van een driedaagse trainersbijscholing aan 20 Ethiopische hardlooptrainers.
  • Het verzenden van een container met gebruikte hardloopschoenen en -kleding naar Addis Abeba en zorgen dat dit bij de juiste mensen terecht komt.

2019-2021

  • In april en november geven van jaarlijkse trainersbijscholing in Ethiopië aan circa 40 hardlooptrainers per jaar.
  • Het bouwen en onderhouden van een goede relatie met Ethiopische Atletiekfederatie, The Ethiopian Youth Sports Academy en de HAN.
  • Het twee maal per jaar verzamelen en bezorgen van gebruikte hardloopschoenen en -kleding aan hardlopers in Ethiopië.

Inkomstenwerving
De stichting wil haar inkomsten verkrijgen uit donaties, sponsoring door onder meer sponsorlopen, inschrijfgelden uit hardloopactiviteiten en clinics voor bedrijven. Ook zijn we in gesprek met de Ethiopische Atletiekfederatie dat ze een deel van de kosten van de trainerscursussen zullen vergoeden. Daarnaast wil ze kosten besparen middels (soft)sponsoring van diensten. In de bijlage is de begroting te lezen.