Met Stichting Running Aid willen we getalenteerde hardlopers die onder de armoedegrens leven (met name in ontwikkelingslanden) de kansen bieden om zelfstandig een toekomst op te bouwen voor hen en hun familie. Dat willen we bereiken door:

  1. De kennis te vergroten van hardlooptrainers en hardlopers derhalve de hardlopers gerichter te leren trainen en hun voeding beter te leren verzorgen. Hiervoor zorgt de stichting voor informatie/kennis middels trainerscursussen, seminars en de mogelijke multimediale middelen.
  2. Het inzamelen van (gebruikte) hardloopkleding, hardloopschoenen en andere hardloopattributen, alsmede het ter beschikking stellen van deze middelen aan de hardlooptrainers en hardlopers.

Hiervoor zijn we een relatie aan het opbouwen met de Ethiopische Atletiekfederatie, The Ethiopian Youth Sports Academy en de HAN (Hoge School Arnhem Nijmegen). Zij helpen met de communicatie met onze doelgroep en het verzorgen van de cursussen en seminars op passende locaties.

Activiteiten
2018

  • Samenwerkingsverband aangegaan met de Ethiopische Atletiekfederatie, The Ethiopian Youth Sports Academy en de HAN teneinde tot een goede kennisuitwisseling en communicatie te komen.
  • In april een seminar in Addis Abeba gegeven aan circa 100 Ethiopische hardlooptrainers over voeding, blessurepreventie en video-analyse. We zijn om te netwerken tevens bij Haile Gebrselassie langs geweest en de organisatie van de Great Ethiopian run.
  • In november een driedaagse trainersbijscholing gegeven aan 20 Ethiopische hardlooptrainers. Hiervoor konden we terecht op de Youth Sports Academy.
  • Gebruikte hardloopschoenen en -kleding steeds meegenomen en verzonden via Jos Weseman van stichting Dires naar Addis Abeba en zorgen dat dit bij de juiste mensen terecht komt.

2019

  • In april/mei trainersbijscholing gegeven in Addis Abeba. Contacten met de Ethiopische Atletiekfederatie verder verbeterd. We zijn ter plekke ook uitgenodigd op het congres waarbij de trainershandleiding voor training van de jeugd werd uitgedeeld aan de trainers. Hierbij hebben we een presentatie gegeven over aandachtspunten bij deze trainingen. Dit vond in dezelfde week als onze trainersbijscholing plaats, aangezien in die week de Ethiopische atletiekkampioenschappen waren en de trainers dan toch in Addis zijn. We waren tevens bij de persconferentie van deze kampioenschappen waarbij onze inzet werd genoemd en we op de landelijke tv kwamen.
  • Onze trainersbijscholing van november kon helaas niet doorgaan omdat het door politieke onrust onveilig was om naar Ethiopie te gaan.

2020-2023

  • Door de reisbeperkingen door Corona en de onveilige situatie in het land, konden we in 2020 t/m 2022 helaas niet naar Ethiopië. In het voorjaar van 2023 gaan we er weer heen om de nieuwe situatie te inventariseren en wellicht tijdens de Ethiopische Atletiekkampioenschappen kennis met de hardlooptrainers te delen.

2024

  • Doordat de situatie in Ethiopië nog steeds te onveilig is om erheen te reizen, onderzoeken we dit jaar of we ons werkveld kunnen verleggen naar Kenia. Hiervoor zullen we dit najaar naar Kenia gaan waar we diverse contacten gaan benaderen.

Inkomstenwerving
De stichting wil haar inkomsten verkrijgen uit donaties, sponsoring door onder meer sponsorlopen, inschrijfgelden uit hardloopactiviteiten en clinics voor bedrijven. Daarnaast wil ze kosten besparen middels (soft)sponsoring van diensten. In de bijlage is de begroting te lezen en de balans.